Wat doen we

Jezus

In onze geloofsgemeenschap staat Jezus centraal, de Zoon van God en onze Redder. Hij wil ons vertellen wat het echte leven is, Hij wil ons leren op onze bestemming te komen, Hij wijst ons de weg en Hij helpt ons zijn liefde door te geven aan onze omgeving en de wereld. Dat bepaalt ook onze agenda en de prioriteiten die we stellen.

Onze roeping

Wij komen op zondag bij elkaar om God te eren en om te luisteren naar de blijde boodschap op een eigentijdse manier.

Wij vinden het heel belangrijk dat ieder zich welkom voelt;

Wij organiseren gespreksgroepen voor iedereen in onze omgeving die daar behoefte aan heeft

Wij vormen in onze gemeente kleine kringen om te groeien in geloof, elkaar te steunen en mee te leven

Wij delen ons gebouw graag met organisaties die er gebruik van willen maken

Wij steunen waar wij kunnen allerlei initiatieven en acties die goed zijn voor onze naasten dichtbij en ver weg

Voorganger

Ik ben Luite-Harm Kooij en sinds 2020 parttime voorganger van de Vecht & Angstelgemeente. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Anka, wij hebben drie kids. Ik geloof dat God ons liefheeft, en ik geloof ook dat deze wereld, en onze samenleving de blijde boodschap van Jezus nodig heeft. Geloof, hoop maar vooral ook liefde: dat maakt het leven van elk mens mooi!

Mijn taak in de gemeente is om Gods verhaal van liefde en verbondenheid te vertellen en waar nodig concreet te maken naar vandaag. Veel mensen denken bij kerk en bijbel vooral aan termen als moeilijk of saai.  Ik wil graag uitstralen dat geloven helemaal niet ouderwets is of duf, maar dat het juist een bron van kracht is. En dat je met het evangelie goud in handen hebt, een tegengeluid bij alle somberheid en ruzies in onze maatschappij. Ik wil ook eerlijk zijn, en niet uitstralen dat alles wel koek en ei wordt in je leven als je gelooft. Jij en ik hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Want dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar ik voel mij aangeraakt door Jezus’ liefde en wil Hem volgen met vallen en opstaan.

Luite-Harm Kooij

Wat doen we